РусскийEnglish (UK)
     
 
Orekhov AN, Ruda MYa, Baldenkov GN, Tertov VV, Khashimov KA, Ryong LH, Lyakishev AA, Kozlov SG, Tkachuk VA, Smirnov VN
Am J Cardiol 1988 May 1 61:13 1116-7