РусскийEnglish (UK)
     
 

Dimitry A Chistiakov, Yuri V Bobryshev, Nikita G Nikiforov, Natalia V Elizova, Igor A Sobenin, Alexander N Orekhov

Int J Cardiol. 2021 Feb 15;325:186. doi: 10.1016/j.ijcard.2020.12.067.

Abstract